Artiklar

 

Publicerad 2012-03-14

Webbfonts med @font-face i CSS3

Typografi på nätet har hittills varit begränsat till systemfonter som finns
på Windows- och Mac operativsystem. Detta håller nu på att förändras tack vara en egenskap i CSS3 som kallas @font-face.
Observera att filmen inte ingår på kurs-CDn Dreamweaver CS på Video.

Webbfonter med @font-face

Resurser

Dreamweaverskolan på Facebook
Google Fonts
Typekit
Fontsquirrel

Flera artiklar

CSS 3

Html5

Creative Cloud

Design & layout

Bildhantering

Blandat